Caritas Ispis

Već smo govorili na našim sastancima Pastoralnog vijeća o potrebi župnog caritasa. Bilo bi lijepo imati i takvo nešto da i kroz taj Caritas bolje djelujemo i svjedočimo Krista.